World Vision tuyển trợ lý dự án

Tổ chức Tầm Nhìn Thế giới (World Vision) cần tuyển trợ lý cho Chương trình Phát triển Khu vực (ADP) làm việc tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa trong thời gian 8 tháng.

Ứng viên quan tâm có thể Đăng ký online tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 22/7/2016

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng xem tại đây.