Kiểm điểm việc triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

ThienNhien.Net – Ngày 26/5, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp thứ 11 Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, kiểm điểm tình hình triển khai dự án.
Ban Chỉ đạo đã trao đổi về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (FS); công tác điều chỉnh quy hoạch; các dự án thành phần liên quan đến Dự án Ninh Thuận 1, 2,…

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã cho ý kiến và giao một số nhiệm vụ cho các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai các công việc chính của dự án điện hạt nhân đầu tiên này.

Phó Thủ tướng lưu ý các nhiệm vụ phải bám sát các mục tiêu, tiêu chí an toàn, hiệu quả mà Quốc hội, Chính phủ đã đề ra khi thông qua chủ trương, phê duyệt Dự án.

Vì vậy, nhiệm vụ thời gian tới là tập trung hoàn thiện Báo cáo tiền khả thi; điều chỉnh quy hoạch; chuẩn bị cho giai đoạn thiết kế kỹ thuật; các bước trình phê duyệt tiêu chí lựa chọn công nghệ cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2; phương án tài chính,…

Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến về việc triển khai hạ tầng phục vụ thi công, khu quản lý vận hành, Dự án Trung tâm quan hệ công chúng về điện hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, công tác di dân tái định cư.