Xử lý 400 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Năm 2018, Tổng cục Môi trường sẽ đẩy mạnh công tác kiểm soát ô nhiễm khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tập trung vào các khu công nghiệp đang hoạt động nhưng chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài cho biết tại hội nghị tổng kết năm 2017 cuối tuần qua.

Ông Tài cũng cho biết việc kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các làng nghề cũng sẽ được chú trọng trong năm 2018. Tổng cục Môi trường sẽ tổ chức thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; hoàn thiện kế hoạch giám sát chất lượng môi trường làng nghề… Đồng thời tích cực triển khai các hoạt động khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và suy thoái nặng. Trong đó, tăng cường hoạt động điều phối xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước.

Trong năm qua đã có 400/439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bị xử lý, đạt tỉ lệ 91,1%. Hầu hết các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đều phải thực hiện ngay các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong thời gian xử lý triệt để theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, qua đó góp phần giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường tới cộng đồng. Đặc biệt, năm qua Tổng cục đã kịp thời phát hiện và phối hợp với các địa phương xử lý gần 20 vụ việc gây ô nhiễm môi trường, điểm nóng về môi trường xảy ra trên phạm vi toàn quốc.

Nguồn: