Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2020.

Theo đó, một trong các mục tiêu của Kế hoạch là thực hiện việc xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống giám sát biến đổi khí hậu, nước biển dâng với công nghệ hiện đại, độ chính xác cao (đặc biệt trong giám sát nước biển dâng), đảm bảo cung cấp thông tin cho các vùng khí hậu Việt Nam; phục vụ việc hoạch định chính sách từ Trung ương đến địa phương.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng hệ thống giám sát biến đổi khí hậu và nước biển dâng từ năm 2013 – 2015.

Từ năm 2012 -2020, điều tra, đánh giá và lập bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ lũ quét, trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam. Trong đó, từ năm 2012-2015 sẽ thực hiện tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ

Bên cạnh đó, triển khai xây dựng hệ thống báo động trực canh cảnh báo sóng thần cho vùng có nguy cơ cao (tích hợp thành hệ thống tháp báo thiên tai ven biển). Thời gian thực hiện từ năm 2013 – 2016, trong đó từ 2013 – 2014 thực hiện tại các địa phương ven biển từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận.

Theo kế hoạch, từ năm 2012 – 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện nghiên cứu tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đặc điểm sinh thái của các vùng và địa phương; phát triển ứng dụng công nghệ sinh học, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến để hướng tới nền nông nghiệp hiện đại.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát quy chuẩn xây dựng, hướng dẫn kỹ thuật xây dựng công trình ở vùng thường xuyên bị thiên tai. Bên cạnh đó, nâng cao điều kiện an toàn về nhà ở cho các hộ nghèo ở vùng thường xuyên bị thiên tai (tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và khu vực miền Trung) theo chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo điều tra, đánh giá và lập bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ lũ quét, trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam. Còn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, sắp xếp lại dân cư vùng thường xuyên bị thiên tai, chủ động di dời dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm…