Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tuyển Cán bộ dự án

Ban Quản lý dự án thành phần Y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS đang tuyển 01 Cán bộ dự án, bộ phận Kế hoạch, làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ:

Bà Vũ Thị Thu Lan, Trưởng bộ phận Hành chính
Ban Quản lý Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS
Tầng 8, 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Email: vtlan@mohaids.gov.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 17:00 ngày 13/03/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.