NPA tuyển Cán bộ dự án

Tổ chức Norwegian People’s Aid (NPA) đang tuyển 01 cán bộ cho dự án NPA-DFID trong 04 tháng

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email: recruitment.vn@npaid.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/02/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.