FHI 360 tuyển cán bộ

Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI 360) cần tìm nhà thầu hỗ trợ dự án liên kết với Cục phòng chống AIDS tại Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 09/05/2014

Thông tin xem thêm tại đây.