WVV tuyển Cán bộ

Tổ chức Tầm nhìn thế giới (WVV) cần tuyển Cán bộ tài trợ, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 18/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây