FNF tuyển Thực tập sinh truyền thông

Tổ chức Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) cần tuyển thực tập sinh truyền thông, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 10/5/2020

Liên hệ: Chị Bùi Linh, linh.bui@fnst.org.