IPSARD tuyển Giám sát kỹ thuật

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) cần tuyển 01 Giám sát kỹ thuật

Liên hệ:

Ứng viên gửi hồ sơ về email: le.lekimchung02@gmail.com

Hạn cuối nộp hồ sơ: 05/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.