MSH tuyển Tư vấn địa phương

Tổ chức Khoa học Quản lý Sức Khỏe (MSH) hiện đang cần tuyển vị trí Tư vấn địa phương, làm việc tại Hà Nội.

Các cá nhân quan tâm xin vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email mshvn@msh.org hoặc liên hệ với Chị Linh VU theo SĐT: 04 3945 4561/62 (máy lẻ 205) – Fax: 04 3945 4563 để biết thêm chi tiết.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 16/01/2014.

Thông tin về Phạm vi Công việc xem tại đây.