Cận cảnh 7 tấn ngà voi châu Phi vừa bị bắt giữ tại cảng Hải Phòng