Gần 200 cảnh sát vây bắt ‘cát tặc’ lộng hành trên sông Hồng