Biến đổi khí hậu và hoa nở trái mùa

Nguồn: Truyền hình Thông tấn VNews