Đà Nẵng tiêu hủy gần 10 tấn ngà voi, sừng tê giác, xương sư tử trị giá 300 tỉ đồng