UN WOMEN tuyển 04 chuyên gia tư vấn

Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) cần tuyển 04 chuyên gia tư vấn hỗ trợ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng các hướng dẫn thực hiện lồng ghép giới và sử dụng các số liệu thống kê để lập báo cáo bình đẳng giới.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại các đường link dưới đây:

– National Consultant Team Member to develop guidance on gender mainstreaming in areas under the National Strategy on Gender Equality

– National Consultant Team Member.