VVOB Việt Nam tuyển tư 03 vấn ngắn hạn

Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ (VVOB) Việt Nam và TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hiện đang cần tuyển 01 tư vấn tổ chức tập huấn “Tiếp cận giáo dục dựa trên quyền’; 01 tư vấn tổ chức tập huấn ‘Cha mẹ giúp con hướng nghiệp’; 01 tư vấn phát triển tài liệu ‘Tiếp cận giáo dục dựa trên quyền’.

Các ứng viên quan tâm cần gửi 01 bản đề xuất nêu rõ khả năng, đề xuất kế hoạch công việc chi tiết, yêu cầu về mức lương và sơ yếu lý lịch tới địa chỉ: hoanganhvwu@yahoo.com hoặc Ban Gia đình Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 39 Hàng Chuối, Hà Nội.

Hạn cuối nhận hồ sơ là: 17:00 ngày 13/3/2014