IUCN tuyển Trợ lý

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cần tuyển Trợ lý, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 27/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây