HAIV tuyển điều phối viên dự án

Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam (HAIV) cần tuyển điều phối viên dự án quốc gia, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 31/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.