CARE tuyển chuyên gia tư vấn

Tổ chức CARE cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn cho dự án “Nâng cao năng lực cho phụ nữ dân tộc thiểu số nhằm cải thiện sinh kế và dinh dưỡng, gọi tắt là dự án EMWE” ở Điện Biên và Bắc Kạn.

Thời gian làm việc: 45 ngày (từ tháng 3 – tháng 5/2014)

Hạn cuối  nộp hồ sơ: 20/03/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.