LinkSME tuyển Cán bộ dự án

Dự án kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (LinkSME) cần tuyển Cán bộ dự án AED, hợp phần 3.

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Thông tin chi tiết và cách thức nộp hồ sơ vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2020.