SNV tuyển 02 Thực tập sinh

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) cần tuyển 02 Thực tập sinh, làm việc tại Cà Mau:

01 Thực tập sinh quốc tế hỗ trợ truyền thông và phát triển dự án tôm ngập mặn tích hợp tại Cà Mau

01 Thực tập sinh quốc gia hỗ trợ truyền thông và phát triển dự án tôm ngập mặn tích hợp tại Cà Mau

Hạn chót nộp hồ sơ: 08/02/2019