GIZ tuyển cán bộ

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tuyển 01 cán bộ cao cấp về NAMA (Các hành động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia) và MRV (Báo cáo và Thẩm định); 01 cán bộ dự án cao cấp cho Dự án Chống lụt làm việc part-time tại văn phòng Hà Nội và 01 trợ lý hành chính làm việc tại Quy Nhơn.

Thông tin chi tiết vui lòng xem dưới đây:

+ Cán bộ cao cấp – Hạn cuối nộp hồ sơ: 21/02/2014

Cán bộ dự án cao cấp – Hạn cuối nộp hồ sơ: 21/02/2014

Trợ lý hành chính – Hạn cuối nộp hồ sơ: 21/02/2014