MSH tuyển Tư vấn

Tổ chức Khoa học Quản lý Sức Khỏe (MSH) cần tuyển một chuyên gia tư vấn cao cấp.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 28/02/2014

Liên hệ: Tổ chức Khoa học Quản lý Sức Khỏe – Tầng 3, 189 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội

Email: mshhr@msh.org – Fax: 04 3945 4563 – Điện thoại: 04 3945 4561/62

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.