World Vision tuyển Tư vấn

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (WVV) cần tuyển 01 Chuyên gia Tư vấn thực hiện vai trò nhóm trưởng cho Hoạt động đánh giá chất lượng của Chương trình Phát triển vùng Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

Liên hệ: 

Phòng Con người và Văn hóa
Tầm nhìn Thế giới Việt Nam
Email: job_application@wvi.org
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà HEAC, Số 14-16 đường Hàm Long, Hà Nội
Tel: 04. 39439920 (số lẻ 118)

Hạn chót: 21/06/2015 

Thông tin chi tiết xem tại đây.