PSI tuyển Quản lý dịch vụ sức khỏe

Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế (PSI) đang cần tuyển vị trí Quản lý dịch vụ sức khỏe hỗ trợ mục tiêu cải thiện sức khỏe cho các cộng đồng thu nhập thấp và dễ bị tổn thương.

Hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 13/12/2013.

Thông tin chi tiết xem tại đây.