SNV tuyển Quản lý

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) cần tuyển Quản lý dự án quốc gia, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây