Cơ hội làm việc cho World Vision

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) tại Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng 01 Cán bộ nông nghiệp và phát triển kinh tế và 03 Điều phối viên ADP làm việc tại Yên Bái.

Hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 27/12/2013.