VFI tuyển Điều phối viên cao cấp

Tổ chức Village Focus International (VFI) cần tuyển 02 điều phối viên cao cấp người Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan hoặc Việt Nam; công tác tại Viêng Chăn, Lào.

Nhiệm vụ: Lập dự thảo kế hoạch, quản lý và báo cáo kết quả của chuỗi dự án nghiên cứu phát triển liên quan đến các vấn đề cấp bách trong khu vực  như lương thực, nước và năng lượng. Ưu tiên phụ nữ.

Lương: 40-50.000 USD/năm, tùy thuộc vào kĩ năng, kinh nghiệm, yêu cầu của ban phỏng vấn. Mức lương đã bao gồm lương và các phúc lợi khác.

Liên hệ:

Đơn xin việc gửi tới địa chỉ email: wle-mekong@cgiar.org với Tiêu đề “Application for WLE Project Coordinator”

Hạn cuối nộp hồ sơ: 3/9/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.