WVV tuyển cán bộ

Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (WVV) cần tuyển 01 Kế toán kiêm Trợ lý dự án, 01 Cán bộ dự án kiêm M&E.

1. Nhân viên kế toán sổ sách kiêm Trợ lí dự án “Sức khỏe trẻ em”, làm việc tại Hà Nội

Thông tin về công việc: đây

Yêu cầu với ứng viên: đây

2. Cán bộ dự án “Phát triển Nông nghiệp và Kinh tế” kiêm M&E cho dự án CARTREND (Khả năng phục hồi thiên tai ở các vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa)

Thông tin về công việc: đây

Yêu cầu với ứng viên: đây

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi đơn dự tuyển (download tại đây).

Hạn đăng kí: 31/10/2013

Liên hệ:

Phòng Văn hóa và Con người, Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà HEAC, 14-16 đường Hàm Long, Hà Nội

Điện thoại: 04.39439920 (máy lẻ 118)

Email: job_application@wvi.org