Mở rộng Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

ThienNhien.Net – Tổng diện tích Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng là 123.326 ha, tăng 30.570 ha so với diện tích cũ.

Sáng 21/8, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh ranh giới mở rộng Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tổng diện tích Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng là 123.326 ha, tăng 30.570 ha so với diện tích cũ. Trong đó, có trên 100. 000 ha thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.

Việc điều chỉnh ranh giới, tăng diện tích Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nhằm bảo tồn nguyên vẹn tính đa dạng sinh học và các giá trị ngoại hạng về địa chất, địa mạo mang tính toàn cầu của khối núi đá vôi Phong Nha – Kẻ Bàng, đồng thời góp phần vào chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.