CARE Việt Nam tuyển Trợ lý dự án

Tổ chức CARE tại Việt Nam cần tuyển Trợ lý dự án cho Chương trình Y tế, làm việc tại Hà Nội, có đi công tác tại các khu vực dự án.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ email: hr@care.org.vn

Tiêu đề thư ghi rõ vị trí ứng tuyển

Hạn nộp hồ sơ: ngày 20/8/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây