CCRD tuyển cán bộ dự án

Trung tâm nghiên cứu phát triển y tế cộng đồng (CCRD) tuyển cán bộ dự án, làm việc tại Hà Nội 

Hạn nộp hồ sơ: 15/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.