World Vision VN tuyển Điều phối viên và Nhân viên khu vực

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (World Vision Việt Nam) hiện cần tuyển các vị trí:

  • Điều phối viên Bảo Trợ, làm việc tại Bình Thuận
  • Nhân viên Khu vực – Y tế/ HIV/AIDS/ Nước sạch, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và đơn xin việc theo mẫu của tổ chức (có thể download mẫu đơn xin việc trên trang web chính thức của World Vision Việt Nam).

Địa chỉ liên hệ:

Chị Phan Thị Uyên Thư – Quản lý Con người và Văn hóa

World Vision International – Việt Nam

Tel.: +848 54318356 – Ext (109)

Email: job_application_south@wvi.org

Hạn nộp hồ sơ: ngày 31/8/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại các file đính kèm: Điều phối viên – Bình Thuận; Nhân viên khu vực – HCMC