Save the Children tuyển cố vấn

Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) tuyển cố vấn kỹ thuật bảo trợ trẻ em, làm việc tại Hà Nội/TP. HCM.

Hạn nộp hồ sơ: 16/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link tuyển dụng.