World Vision Việt Nam tuyển nhiều vị trí

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) tại Việt Nam hiện cần tuyển nhân sự cho các vị trí sau:

  • 01 Cán bộ thúc đẩy tài trợ, 01 Cán bộ thúc đẩy phát triển làm việc tại Mai Châu, Hòa Bình, hạn nộp hồ sơ: ngày 15/8/2013
  • 01 Cán bộ lĩnh vực Đào tạo; 01 Cán bộ lĩnh vực Thiết kế, Giám sát, Đánh giá kiêm Xây dựng năng lực, làm việc tại Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo, hoặc Điện Biên Đông, hạn nộp hồ sơ: ngày 20/8/2013
  • Cán bộ thúc đẩy phát triển, làm việc tại huyện Trạm Tấu, Lục Yên, Văn Chấn, Yên Bái, hạn nộp hồ sơ: ngày 20/8/2013
  • 03 Điều phối viên Chương trình phát triển vùng (ADP), làm việc tại huyện Trạm Tấu, Lục Yên, Văn Chấn, Yên Bái, hạn nộp hồ sơ: ngày 23/8/2013
  • Cán bộ lĩnh vực – Phát triển Kinh tế và Nông nghiệp,làm việc tại huyện Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, hoặc Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, hạn nộp hồ sơ: ngày 25/8/2013

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và đơn xin việc theo mẫu của tổ chức (có thể download mẫu đơn xin việc trên trang web chính thức của World Vision Việt Nam).

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại các file đính kèm: CB thúc đẩy phát triển-Mai Chau; CB thúc đẩy phát triển-Yen Bai; CB thúc đẩy tài trợ-Mai Chau; CB-Dien Bien; CBPTKTNN-Yen Bai; ĐPV ADP-Yen Bai