Live & Learn tuyển 02 vị trí

Tổ chức Live & Learn cần tuyển 01 cán bộ truyền thông dự án và 01 cán bộ chương trình, lLàm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 9/2/2021

Ứng viên quan tâm, vui lòng đăng ký nộp hồ sơ tại đây.