Dự án Cấp nước và Vệ sinh tại Bình Định tuyển tư vấn

“Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định” (gọi tắt là Dự án) là một dự án hợp tác giữa chính phủ Bỉ và Việt Nam, với mục tiêu góp phần giảm nghèo, nâng cao sức khoẻ cộng đồng, cải thiện điều kiện và chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực dự án thuộc 6 huyện của tỉnh Bình Định (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước và Tây Sơn)

Dự án đang cần tuyển dụng tư vấn trong nước để hỗ trợ các đối tác dự án (các ban ngành của huyện) triển khai thực hiện quy hoạch QLCTR huyện trong thời gian hoạt động Dự án (từ giờ đến năm 2014).

Chi tiết về công việc xem file đính kèm

Dự án muốn thiết lập dữ liệu về các tư vấn quản lý chất thải rắn làm cơ sở hợp tác trong tương lai. Nếu quý vị là tư vấn trong nước về các chuyên môn đã được đề cập ở trên, và nếu quý vị quan tâm tham gia công việc tư vấn ngắn hạn hay dài hạn, xin gửi lý lịch công tác cho dự án và vui lòng ghi rõ quý vị quan tâm đến công việc tư vấn ngắn hạn hay dài hạn.

Vui lòng gửi hồ sơ theo địa chỉ email này: wsspbinhdinh@gmail.com.

Lý lịch công tác có thể ghi bằng tiếng Việt và không đòi hỏi kỹ năng tiếng Anh.

Để biết thêm thông tin về thư mời quan tâm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Ông Trần Đình Luân

Điều phối viên Dự án

Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định

35, Lê Lợi – TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tel : 056 3820562 (trong giờ làm việc)

Hạn nhận hồ sơ đến ngày 30 tháng 6 năm 2011.