ICMA tuyển giám đốc chương trình

Hiệp hội Quản lý đô thị quốc tế (ICMA) cần tuyển giám đốc quản lý và phát triển năng lực để hỗ trợ Chương trình Thành phố Sạch, Đại Dương Xanh (CCBO) tại Việt Nam.

Các ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Địa chỉ gửi thư và CV: ccbohr@icma.org

Hạn nộp hồ sơ: Tới khi tuyển được nhân sự đảm đương vị trí này.