10 triệu USD đầu tư vào khu công nghiệp Cần Thơ

ThienNhien.Net – Thành phố Cần Thơ vừa cấp phép cho 4 dự án về chế biến thủy sản xuất khẩu, vận hành thiết bị lò đốt chất thải nguy hại hoạt động tại các khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư gần 10 triệu USD.

Hiện các khu công nghiệp Cần Thơ có 204 dự án còn hiệu lực (180 dự án đang hoạt động). Các đơn vị đã thuê 564,9 ha đất công nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 1,8 tỷ USD, vốn đầu tư đã thực hiện hơn 805 triệu USD, chiếm 43,7% tổng vốn đăng ký.

Khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ (Ảnh: canthotv.vn)
Khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ (Ảnh: canthotv.vn)

Các khu công nghiệp đã tạo việc làm cho gần 33.000 lao động tại chỗ. Các khu công nghiệp tại Cần Thơ được đánh giá hoạt động hiệu quả nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bốn tháng đầu năm 2013, doanh thu của các khu công nghiệp Cần Thơ đạt 528 triệu USD; trong đó, công nghiệp đạt 380 triệu USD, tăng 1,8% so cùng kỳ, xuất khẩu đạt giá trị 167 triệu USD, tăng 1%.

Đạt được kết quả trên là nhờ Cần Thơ thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính nên thời gian chờ cấp phép chỉ còn 5 ngày (rút ngắn 5 ngày so với quy định).

Ngoài ra, Cần Thơ đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chủ yếu là giao thông thủy, bộ; mở rộng khu công nghiệp Trà Nóc II thêm 60ha; đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Trà Nóc I, II; lập trung tâm xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại cung cấp thông tin, giúp hàng trăm lượt doanh nghiệp về nhiều khâu, đồng thời làm cầu nối giữa các doanh nghiệp với cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, Cần Thơ còn tạo môi trường đầu tư thông thoáng hơn như miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cho các dự án thuộc danh mục ưu đãi và các dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nhà đầu tư thuê lại đất trong khu công nghiệp; hỗ trợ lãi suất, đào tạo nghề.

Riêng các dự án BOT, BTO, có vốn nước ngoài được miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp từ 8-15 năm. Khắc phục tình trạng cạn nguồn đất “sạch” tại các khu công nghiệp, Cần Thơ đã mở rộng 4 khu công nghiệp cặp sông Hậu rộng 1.150ha, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư.

Ủy ban Nhân dân thành phố ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp cấp phép 7 loại giấy, tiếp nhận, trả kết quả các loại giấy thẩm định phòng cháy chữa cháy, khắc dấu, mã số thuế, cung cấp điện, môi trường… trong thời hạn 5-10 ngày.