Đà Nẵng: Hơn 7 tỷ đồng xây dựng Thành phố môi trường

ThienNhien.Net – Theo kế hoạch triển khai đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” năm 2013, Đà Nẵng sẽ tập trung xử lý 3 vấn đề chính hiện nay là quản lý nước thải và chất lượng môi trường nước; quản lý chất thải rắn; quản lý chất lượng môi trường không khí.

Một góc thành phố Đà Nẵng (Ảnh: ThienNhien.Net)
Một góc thành phố Đà Nẵng (Ảnh: ThienNhien.Net)

Đối với việc quản lý nước thải và chất lượng môi trường nước, trong năm nay, Đà Nẵng phấn đấu xây dựng một trạm quan trắc môi trường nước tự động khu vực sông Cầu Đỏ; nâng cấp cải tạo nhà máy nước Cầu Đỏ lên công suất 170.000 m3/ngày đêm, phấn đấu đến cuối năm tăng khả năng cấp nước của cả thành phố đạt 210.000 m3/ngày đêm.

Đồng thời, nâng cấp 4 trạm xử lý nước thải đô thị hiện có, xây dựng trạm xử lý nước thải đô thị tại Hòa Xuân và hạ tầng thoát nước thải tại các quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ; tiếp tục hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, phấn đấu không còn điểm ngập úng nghiêm trọng.

Với mục tiêu tăng tỷ lệ thu gom rác tại khu vực nông thôn lên 70%, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt toàn thành phố đạt 95%, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Thu gom rác theo giờ” giai đoạn 2 ở 32 phường thuộc các quận nội thành và triển khai đề án này tại huyện Hòa Vang. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp để nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, chất lượng môi trường đất.

Nhằm nâng cao chất lượng môi trường không khí, các dự án trồng rừng ở Đà Nẵng sẽ được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo độ che phủ của rừng lên 50,6% vào năm 2015; đồng thời tiếp tục triển khai công tác xã hội hóa cây xanh, tăng cường diện tích cây xanh các địa phương, trồng mới, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đường phố, công sở, trường học, bệnh viện…, khuyến khích từng hộ gia đình trồng cây xanh, bồn hoa…

Tổng kinh phí thực hiện đề án hơn 7 tỷ đồng, được triển khai trong năm 2013.