Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp vùng ĐBSCL vào năm 2015

ThienNhien.Net – Thành phố Cần Thơ đề ra chỉ tiêu đến năm 2015, nâng tỉ trọng kinh tế công nghiệp lên 46,9% trong cơ cấu kinh tế và trở thành trung tâm công nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, bằng nhiều nguồn vốn, phần lớn huy động ngoài ngân sách, Cần Thơ đầu tư 220.000 tỉ đồng xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề phát triển công nghiệp và các ngành kinh tế khác. Thành phố dành 5.000 ha đất cho phát triển công nghiệp, trong đó có một khu công nghiệp công nghệ cao và 10 khu công nghiệp mới; tiếp tục đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản theo hướng tinh chế, lấy đầu tư trong và ngoài nước làm động lực để tăng cường nguồn vốn, công nghệ, năng lực quản lý.

Bên cạnh đó, thành phố coi trọng công tác xúc tiến đầu tư công nghiệp, chuẩn bị tốt môi trường đầu tư, trong đó quan trọng nhất là xây dựng hoàn chỉnh các khu công nghiệp tập trung và cơ sở hạ tầng liên quan; chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ về vốn, nhân sự, năng lực quản lý, tập trung phát triển các ngành công nghiệp có khả năng phát huy lợi thế cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu như: chế biến nông lâm thủy sản, may mặc, da, giày, điện tử, tin học, sản phẩm cơ khí, dược phẩm, hàng tiêu dùng.

Một khu công nghiệp ở Cần Thơ (Ảnh: phattriennhacantho.com.vn)
Một khu công nghiệp ở Cần Thơ (Ảnh: phattriennhacantho.com.vn)

Thành phố Cần Thơ từng bước xây dựng cơ sở công nghiệp nặng như: dầu khí, luyện lim, cơ khí chế tạo, hóa chất cơ bản, phân bón, vật liệu xây dựng… với bước đi hợp lý, phù hợp với điều kiện vốn, công nghệ, thị trường. Thành phố xây dựng một số khu công nghệ cao và khu kinh tế mở, khuyến khích phát triển các cụm công nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn, tạo điều kiện phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp với ngành nghề đa dạng, thu hút nhiều lao động, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Thành phố thực hiện các chương trình phát triển các khu, cụm công nghiệp, khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, phát triển ngành cơ khí, ngành công nghiệp chế biến nông thủy sản.

Thành phố cũng chú trọng đào tạo, bồi dưỡng công nghệ mới cho cán bộ, công nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành cơ khí để đến năm 2020 đảm đương được công tác đại tu, bảo dưỡng tất cả thiết bị máy vùng ĐBSCL đồng thời chế tạo phụ tùng thay thế giải quyết nhu cầu máy phục vụ sản xuất nông nghiệp, xay xát gạo và một số loại máy phục vụ sản xuất công nghiệp, giao thông, xây dựng, tiến tới xuất khẩu sản phẩm cơ khí chế tạo sang nhiều nước.

Trong năm 2013, Cần Thơ phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 27.145 tỷ đồng, tăng 15% so năm 2012, tổng kim ngạch xuất khẩu và doanh thu dịch vụ ngoại tệ năm 2013 là 1,5 tỷ USD, tăng 17,3% . Thành phố tăng cường thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường theo chuẩn mực quốc tế, các biện pháp công nghệ và quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất, hạ giá thành nhằm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Thành phố tập trung nguồn lực cho sản xuất và xuất khẩu theo hướng tăng nhanh tỉ trọng công nghiệp chế biến; phát triển kinh doanh đa ngành, đa dạng hóa sản phẩm, thực hiện các chương trình liên kết, hợp tác với các tỉnh ĐBSCL…