Bắc Giang: Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp chưa cao

ThienNhien.Net – Hiện nay, tại Bắc Giang, tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp còn chưa cao so với yêu cầu. Cụ thể, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp mới chỉ đạt 57%, các cụm công nghiệp đạt 43,5%.

Sau 10 năm thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 6 khu công nghiệp và 34 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.370 ha.

Các khu công nghiệp hiện có là: Khu công nghiệp Đình Trám, diện tích 127ha, được quy hoạch và vận hành từ năm 2002; Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng, diện tích 158,7ha; Khu công nghiệp Quang Châu, diện tích 426ha; Khu công nghiệp Vân Trung, diện tích 350,5ha; Khu Công nghiệp Việt Hàn, diện tích 101,5ha; Khu công nghiệp Châu Minh – Mai Đình, diện tích 207ha.

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thu hút được 134 dự án đầu tư trong nước và nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là trên 4.100 tỷ đồng và trên 1,6 tỷ USD. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 57%. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2004-2012 đạt hơn 52.000 tỷ đồng, xuất khẩu đạt trên 1,5 tỷ USD. Hiện các khu công nghiệp đang giải quyết việc làm cho trên 35.000 lao động.

Tỷ lệ lấp đầu các cụm công nghiệp còn thấp hơn so với các khu công nghiệp, mới chỉ đạt 43,5%. Các cụm công nghiệp đã thu hút được 225 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là trên 3.200 tỷ đồng và trên 53 triệu USD. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2012 ước đạt hơn 1.100 tỷ đồng. Các cụm công nghiệp giải quyết việc làm cho trên 21.000 lao động cho thu nhập ổn định cao gấp khoảng 3 – 4 lần so với sản xuất nông nghiệp.

Thời gian qua, việc phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thu được những kết quả đáng kể, làm chuyển dịch cơ bản cơ cấu phát triển kinh tế – xã hội của Bắc Giang; đóng góp một phần quan trọng vào tỷ trọng phát triển kinh tế công nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho lao động, thực hiện xóa đói, giảm nghèo ở các địa phương.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp còn chưa cao so với yêu cầu… Bắc Giang cần tiếp tục xem xét các cơ chế, chính sách để đẩy nhanh tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp.