Thừa Thiên – Huế thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

ThienNhien.Net – Ðến nay, các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thu hút 66 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký hơn 1.959 triệu USD. Các dự án đầu tư nước ngoài vào các KCN ở Thừa Thiên – Huế ngày càng có quy mô lớn, đa dạng trên các lĩnh vực như: công nghiệp dệt may, du lịch, chế biến thực phẩm đồ uống…

Trong ba tháng đầu năm nay, tỉnh đã hỗ trợ chín nhà đầu tư nghiên cứu dự án, với tổng vốn đăng ký dự kiến khoảng 250 triệu USD. Tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao đất sạch, cung cấp nguồn lao động qua đào tạo để thu hút đầu tư tại các KCN.

Tỉnh tiếp tục hỗ trợ các chủ đầu tư dự án thứ cấp xây dựng nhà máy, đồng thời huy động các nguồn vốn xây dựng hạ tầng phục vụ các dự án trong KCN. Theo đó, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, tăng cường các dịch vụ tư vấn hỗ trợ các nhà đầu tư, nhất là đào tạo cung cấp nguồn nhân lực cho các dự án và các doanh nghiệp trong KCN. Hiện nay, mỗi năm, các KCN trong tỉnh cần tuyển 15 nghìn lao động qua đào tạo.

Tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi bao gồm: Các khu chức năng, các công trình hạ tầng kỹ thuật – xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng với các chính sách ưu đãi, khuyến khích, ổn định lâu dài và cơ chế quản lý thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong khung pháp lý hiện hành và ngày càng hoàn thiện.