Xả trộm nước thải có thể bị phạt 1 tỷ đồng

ThienNhien.Net – Hành vi xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép theo quy định của pháp luật có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng. Hành vi xả khí thải độc hại trực tiếp vào nguồn nước có thể bị phạt từ 400 – 500 triệu đồng.

Xả trộm nước thải có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng 

Theo dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên (gồm tài nguyên nước và khoáng sản) do Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thể bị phạt tiền từ 900 triệu đồng đến 1 tỷ đồng nếu có hành vi xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng nước thải từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên mà không có giấy phép theo quy định của pháp luật.

Cũng trong dự thảo này, mức phạt tiền từ 25 – 50 triệu đồng sẽ được áp dụng đối với hành vi xả nước thải có chứa chất độc hại, chất phóng xạ vào nguồn nước của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng nước thải không vượt quá 5 m3/ngày đêm.

Tương tự, hành vi xả nước thải vào nguồn nước của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng nước thải từ 50 m3/ngày đêm đến dưới 100 m3/ngày đêm; hoặc xả nước thải nuôi trồng thủy sản với lưu lượng nước thải từ 30.000 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm không có giấy phép theo quy định có thể bị phạt tiền tới 200 triệu đồng…

Các đối tượng vi phạm còn bị buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy giảm chất lượng nguồn nước trong trường hợp hành vi vi phạm gây ô nhiễm, suy giảm chất lượng nguồn nước.

Nước thải từ một khu công nghiệp (Ảnh: ThienNhien.Net)
Nước thải từ một khu công nghiệp (Ảnh: ThienNhien.Net)

Xả khí thải độc hại trực tiếp vào nguồn nước có thể bị phạt tới 500 triệu đồng 

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 10 – 30 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp chống thấm, chống tràn đối với ao, hồ chứa nước thải, khu chứa nước thải đối với nước thải không chứa chất thải nguy hại.

Tương tự, nếu không có phương án phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước khi xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu du lịch, công trình ngầm, công trình cấp, thoát nước, công trình khai thác khoáng sản, nhà máy điện, khu chứa nước thải và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,.. có thể bị phạt từ 50 – 100 triệu đồng.

Đồng thời, hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và các loại hoá chất khác trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật gây ô nhiễm nguồn nước có thể bị phạt từ 100 – 200 triệu đồng.

Khung phạt này còn áp dụng đối với hành vi không có biện pháp bảo đảm an toàn để rò rỉ, thất thoát dẫn đến gây ô nhiễm nguồn nước của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khai khoáng và các hoạt động sản xuất khác sử dụng hoá chất độc hại; hoặc không thực hiện biện pháp chống thấm, chống tràn đối với ao, hồ chứa nước thải, khu chứa nước thải đối với nước thải chứa chất thải nguy hại.