Mã số thuế cho mặt hàng khoáng sản

ThienNhien.net Các mặt hàng khoáng sản như than, đá, quặng, dầu thô… đang là những mặt hàng được Nhà Nước đặt trong danh sách hạn chế xuất khẩu để khuyến khích phát triển công nghiệp trong nước.hiện nay một số mặt hàng khoáng sản đã có một khung biểu thuế xuất khẩu rõ ràng hơn và chi tiết hơn.


Ngày 27/07/2009, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 152/2009/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung thêm mã số tại Biểu thuế thu nhập khấu và điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản… Đây là một việc làm cần thiết để chi tiết thêm cho những mặt hàng hạn chế xuất khẩu của nước ta.

Một số mặt hàng khoáng sản xuất khẩu thuộc nhóm 2614 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Quyết định sửa đổi, bổ sung thành mã số và thuế suất thuế xuất khẩu mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo

Theo đó, mặt hàng quặng inmenit và tinh quặng inmenit (mã số 2614.00.10) được chi tiết thêm mã số các mặt hàng: inmenit hoàn nguyên (TiO2 ≥ 56% và FeO ≤ 11%), mã số 2614.00.10.10; xỉ titan (TiO2 ≥ 85%), mã số 2614.00.10.20; rutile nhân tạo và rutile tổng hợp (TiO2 ≥ 83%), mã số 2614.00.10.30. Thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng nói trên đều giảm từ 20% xuống còn 18%.

Với mã số thuế mới này, các doanh nghiệp cần phải nắm rõ để thực hiện cho đúng với thông tư của Bộ Tài chính đã đưa ra.

Thông tư này có hiệu lực và áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký.