Cơ hội nhận học bổng Đại học Kingston, Mỹ

Trường Đại học Kingston hiện đang cung cấp 10 suất học bổng đại học thuộc tất cả các lĩnh vực cho các sinh viên quốc tế.

Điều kiện ứng tuyển:

– Là sinh viên quốc tế.

– Đang là sinh viên đại học.

– Không phải là sinh viên đang theo học tại Kingston.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/05/2013.

Thông tin chi tiết xem tại đây.