WHO tuyển Tư vấn

Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cần tuyển Tư vấn phát triển chương trình quốc gia phòng chống thương tích ở trẻ em giai đoạn 2021 – 2030, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 22/5/2020

Liên hệ: wpvnmapplicants@who.int