Học bổng Tiến sĩ tại Singapore

Hội đồng Sau đại học Quốc tế Singapore (SINGA) cấp học bổng sau đại học chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật cho các sinh viên có bằng Đại học xuất sắc, báo cáo khoa học loại giỏi và có trình độ tiếng Anh cao.

Điều kiện ứng tuyển:

– Là sinh viên quốc tế.

– Đam mê công việc nghiên cứu và có kết quả học tập loại xuất sắc.

– Kỹ năng nói và viết tiếng Anh tốt.

– Có báo cáo khoa học xuất sắc.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 01/06/2013.

Thông tin chi tiết xem tại đây.