Học bổng Tiến sĩ LCIRAH tại Đại học London

Trường Đại học London hiện đang cấp học bổng Tiến sĩ 3 năm tại Mỹ thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, sức khỏe và đặc biệt là lĩnh vực phát triển than đá.

Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2013.

Thông tin chi tiết xem tại đây.